RESULTS

 

49er class

 


49er – Final Results Overall 

1"YukioMakio/Kenji Takahashi "(5 pts)

2"Washiyama Shinichi/Katsumoto Kazuya"(12 pts)

3"Seki Kazuto/Miyai Yuuji"(14 pts)

4"Yano Shinichirou/Miyagawa Hideyuki"(17 pts)

5"Sugiyama Masutaka/Suzuki Katsumune"(30 pts)

 
22.06.2014 result 15:00
eow2014_49er_resut.pdf
PDFファイル 102.5 KB
22.06.2014 result 15:00
eow2014_49erFX_resut.pdf
PDFファイル 85.4 KB

 

470 class

 


470– Final Results Overall 

1"Matsunaga Tetsuya / Yoshida Yugo" (6 pts)

2"Ichino Naoki Hokazono / Jumpei "(16 pts)

3"Doi Kazuto/Imamura Kinihiko" (18 pts)

4"Yoshida Ai / Yoshioka Miho" (19 pts)

5"Iitsuka Shibuki /Hachiyama Shinnji" (23 pts)

 

22.06.2014 result 15:00
eow2014_470resut.pdf
PDFファイル 201.5 KB

 

Laser class

 


Laser- Final Results Overall 

1"Lee Jinwan"(4 pts)

2"Hirose Kazutaka"(8 pts)

3"Masaya Daiku"(15 pts)

4"Mutoh Shigeru"(17 pts)

5"Yasukouchi Eiji"(17 pts)

 

22.06.2014 result 15:50
eow2014_Laser_result.pdf
PDFファイル 74.7 KB

 

Laser Radial class

 


Laser Radial- Final Results Overall 

1"Doi ManamiV(5 pts)

2"Kitamura Yuichiro"(8 pts)

3"Tombe Yumiko"(9 pts)

4"Harada Sayoko"(15 pts)

5"Hasegawa Satoko"(16 pts)

22.06.2014 result 15:50
eow2014_Laser Radial_result.pdf
PDFファイル 103.5 KB

 

Laser 4.7  class

 


Laser 4.7- Final Results Overall 

1"Sugiura Ryoto"(5 pts)

2"Hanada Yoshihiro"(10 pts)

3"Hayashi Kana"(15 pts)

4"Tsuji Anna"(17 pts)

5"Shintani Yuito"(19 pts)

22.06.2014 result 15:50
eow2014_Laser 4.7_result.pdf
PDFファイル 94.9 KB